HAMEDO
Wie zijn we?
Wat doen we?
Hoe vindt u ons?
Praktijkinfo
Openingstijden
Nieuwe patiënten
Dossier - GMD
Afspraken
Inloopspreekuren
Afwezigheid artsen
Huisbezoeken
Voorschriften
Telefonisch contact
Verklaring-Attest
Preventieve zorg
Kennis/Expertise
Psycholoog

Afspraken


Het werken na afspraak heeft belangrijke voordelen voor arts en patiënt.
Wij werken dan ook bij voorkeur na afspraak. 

De afspraak kenmerkt zich door ...

  • ... een vastgelegd tijdstip waardoor geringe wachttijd;
  • ... vrije artsenkeuze;
  • ... mogelijkheid tot voorbereiding waardoor de tijd maximaal tot recht komt.

Er worden 15 minuten voorbehouden per afspraak.

De artsen streven ernaar om het uur van afspraak zoveel mogelijk na te komen.
Het kan echter gebeuren dat u toch langer moet wachten omdat consulten uitlopen of omdat er hogere spoedeisende hulpvragen tussenkomen.
Gelieve hier rekening mee te houden.

Voor elke patiënt dient een afzonderlijke afspraak gemaakt te worden.

Bel tijdig voor een afspraak en bel ook tijdig om een afspraak te annuleren. Afspraken die pas op het laatste moment afgebeld worden, zijn nog moeilijk terug in te vullen.

 

 

HAMEDO  |  info@hamedo.be