HAMEDO
Wie zijn we?
Wat doen we?
Hoe vindt u ons?
Praktijkinfo
Openingstijden
Nieuwe patiënten
Dossier - GMD
Afspraken
Inloopspreekuren
Afwezigheid artsen
Huisbezoeken
Voorschriften
Telefonisch contact
Verklaring-Attest
Preventieve zorg
Kennis/Expertise
Psycholoog

Afwezigheid artsen 


 Dr. Erik Haazen en dr. Patrick Haazen werken alternerend op
woensdag- en vrijdagnamiddag.  

Dr. Evelyne Huyghe en Dr. Kimberley De Vocht zijn wegens navorming op dinsdagen niet op de praktijk aanwezig.


Dr. Patrick Haazen is afwezig van zaterdag 2 maart tot en met zondag 10 maart 2019

Dr. Erik Haazen is afwezig van zaterdag 13 april tot en met maandag 22 april 2019. 

 

 

 

HAMEDO  |  info@hamedo.be