HAMEDO
Wie zijn we?
Wat doen we?
Hoe vindt u ons?
Praktijkinfo
Openingstijden
Nieuwe patiënten
Dossier - GMD
Afspraken
Inloopspreekuren
Afwezigheid artsen
Huisbezoeken
Voorschriften
Telefonisch contact
Verklaring-Attest
Preventieve zorg
Kennis/Expertise
Psycholoog

Afwezigheid artsen 


 Dr. Erik Haazen en dr. Patrick Haazen werken alternerend op
donderdag- en vrijdagnamiddag.  

Dr. Laura Peeters is op dinsdagen niet op de praktijk aanwezig.


Dr. Patrick Haazen is afwezig van 26/12/2017 t.e.m. 29/12/2017.

Dr. Erik Haazen is afwezig van 02/01/2018 t.e.m. 05/01/2018.

Dr. Laura Peeters is afwezig van 15/01/2018 t.e.m. 19/01/2018.

 

 

 

 

HAMEDO  |  info@hamedo.be