HAMEDO
Wie zijn we?
Wat doen we?
Hoe vindt u ons?
Praktijkinfo
Openingstijden
Nieuwe patiënten
Dossier - GMD
Afspraken
Inloopspreekuren
Afwezigheid artsen
Huisbezoeken
Voorschriften
Telefonisch contact
Verklaring-Attest
Preventieve zorg
Kennis/Expertise
Psycholoog

Dossier - GMD


Huisartsgeneeskunde is algemene, persoonsgerichte
en continue medische zorg.

Om goed voor u te kunnen zorgen gaan wij met u een lange termijn relatie aan.  Daarom behandelen we in onze praktijk enkel patiënten die bij ons een Globaal Medisch Dossier (GMD) hebben. Als u op ons beroep doet en u heeft nog geen GMD, dan zullen we dit afsluiten. Bij nieuwe patiënten vragen wij het dossier op bij de vorige huisarts.

Voordelen van het GMD:

  1. Uw medische gegevens worden beter beheerd en gekend.
  2. U betaalt lager remgeld.
  3. U wordt pro-actief geïnformeerd over alle relevante praktijkgegevens.

Hoe wordt uw Globaal medisch dossier geregeld?

Naar aanleiding van het eerste contact in het kalenderjaar wordt uw GMD gestart of verlengd.

Nieuwe patiënten zonder GMD zien we de eerste maal enkel op consultatie en niet op huisbezoek. Wij vervangen geen andere huisartsen. We proberen door onze werkstructuur ervoor te zorgen dat onze vaste patiënten tijdens de werkuren bij ons terecht kunnen en geen beroep moeten doen op een andere huisarts.

HAMEDO  |  info@hamedo.be