HAMEDO
Wie zijn we?
Wat doen we?
Hoe vindt u ons?
Praktijkinfo
Openingstijden
Nieuwe patiënten
Dossier - GMD
Afspraken
Inloopspreekuren
Afwezigheid artsen
Huisbezoeken
Voorschriften
Telefonisch contact
Verklaring-Attest
Preventieve zorg
Kennis/Expertise
Psycholoog

Huisbezoeken 


Huisbezoeken zijn voorbehouden voor patiënten die te ziek of te beperkt zijn om naar de praktijk te komen. Ze dienen aangevraagd te worden tussen 8 en 10 uur.

Er is geen vrije keuze van arts bij huisbezoeken. Wij bekijken aan de hand van de planning welke arts in de gelegenheid is om u thuis te bezoeken. Het is dus mogelijk dat een andere arts dan degene die u het meest ziet het huisbezoek aflegt.

Er kan voor huisbezoeken geen vast uur afgesproken worden. 


 

 

 

 

HAMEDO  |  info@hamedo.be