HAMEDO
Wie zijn we?
Wat doen we?
Hoe vindt u ons?
Praktijkinfo
Openingstijden
Nieuwe patiënten
Dossier - GMD
Afspraken
Inloopspreekuren
Afwezigheid artsen
Huisbezoeken
Voorschriften
Telefonisch contact
Verklaring-Attest
Preventieve zorg
Kennis/Expertise
Psycholoog

 Openingstijden


Openingstijden secretariaat: van 8.00u. tot 13.30u. 
                                                

Inloopspreekuren: elke werkdag van 8.30u. tot 9.30u. 

 

Andere tijdstippen: na afspraak


Buiten onze openingstijden (voor dringende medische hulp):

Tijdens het weekend (vanaf vrijdagavond), op feest- en brugdagen terecht bij Huisartsenwachtpost  Antwerpen-Zuid, Goedetijdstraat 140 te
2660 Hoboken (tel. 03-828.09.09).

Tijdens de week (maandag tot donderdag) kan u bellen naar het nummer 03-821.40.40.

HAMEDO  |  info@hamedo.be