HAMEDO
Wie zijn we?
Wat doen we?
Hoe vindt u ons?
Praktijkinfo
Kennis/Expertise
Kinderen
Volwassenen
Ouderen
Vallen
Geheugenproblemen
Immobiliteit
Incontinentie
Bijkomend onderzoek
Behandeling
Psycholoog

Kwetsbare Ouderen


Kwetsbare ouderen zijn een specifieke doelgroep in de huisartsgeneeskunde.

In deze doelgroep hebben we vaak te maken met:

 

  • Vallen.
  • Geheugenproblemen.
  • Immobiliteit.
  • Incontinentie.

Deze problemen verdienen het in een vroeg stadium gesignaleerd te worden en behandeld te worden. Deze vroegopsporing en eerste behandeling gebeurt door uw huisarts.

 

 

HAMEDO  |  info@hamedo.be