HAMEDO
Wie zijn we?
Wat doen we?
Hoe vindt u ons?
Praktijkinfo
Openingstijden
Nieuwe patiënten
Dossier - GMD
Afspraken
Inloopspreekuren
Afwezigheid artsen
Huisbezoeken
Voorschriften
Telefonisch contact
Verklaring-Attest
Preventieve zorg
Kennis/Expertise
Psycholoog

Verklaring-Attest

Met regelmaat dienen door de huisarts allerhande verklaringen en attesten opgemaakt te worden. Denk hierbij aan onbekwaamheidsverklaringen
voor werk of turnles, 
attesten van geschiktheid voor het beoefenen van een sport,...

Onze "policy" hierin is glashelder. Een verklaring of attest veronderstelt dat wij u gezien hebben. Anders is de verklaring of het attest niet alleen waardeloos, maar ook frauduleus.

Het heeft dan ook geen zin ons hierom te verzoeken. Wij zullen geen verklaringen of attesten schrijven zonder persoonlijk vastgesteld te hebben wat we verklaren of attesteren.

In te vullen formulieren kunnen niet meer afgegeven worden bij het secretariaat. Hiervoor dient u een afspraak te maken. De artsen zullen dan tijdens het consult de documenten vervolledigen.

 

HAMEDO  |  info@hamedo.be