HAMEDO
Wie zijn we?
Wat doen we?
Missie
Visie
Kernwaarden
Hoe vindt u ons?
Praktijkinfo
Kennis/Expertise
Psycholoog

Visie  


Wij vinden elk individu uniek, vrij en verantwoordelijk om zo veel mogelijk regie te voeren over eigen leven en gezondheid.

Wij gaan een lange termijn relatie aan met onze patiënten waardoor we hen beter leren kennen en beter kunnen helpen.

Wij hechten grote waarde aan heldere taal en vermijden zo veel mogelijk jargon.

Wij vinden een goede beschikbaarheid belangrijk.

Wij werken volgens wetenschappelijke inzichten en richtlijnen en houden rekening met het unieke van elke persoon.

Wij vinden voorkomen beter dan genezen en hechten daarom grote waarde aan preventieve zorg.

 

HAMEDO  |  info@hamedo.be