HAMEDO
Wie zijn we?
Wat doen we?
Hoe vindt u ons?
Praktijkinfo
Openingstijden
Nieuwe patiënten
Dossier - GMD
Afspraken
Inloopspreekuren
Afwezigheid artsen
Huisbezoeken
Voorschriften
Telefonisch contact
Verklaring-Attest
Preventieve zorg
Kennis/Expertise
Psycholoog

Voorschriften 

Wij willen zorgvuldig omgaan met het voorschrijven van medicatie. We streven naar zo weinig mogelijk, zo doelmatig mogelijk en zo goedkoop mogelijk. Regelmatige evaluatie van het gebruik van chronische medicatie is daarom noodzakelijk.

Voorschriften worden dan ook enkel verstrekt naar aanleiding van een arts-patiënt contact. Tijdens een consult wordt in overleg met u vastgesteld welke medicatie verder gebruikt dient te worden en wanneer de volgende controle dient plaats te vinden.

In functie van deze afspraak worden daarna voldoende voorschriften verstrekt zodat u ruim toekomt. Gelieve dan ook tijdig een vervolgafspraak te maken!

HAMEDO  |  info@hamedo.be