HAMEDO
Wie zijn we?
Wat doen we?
Missie
Visie
Kernwaarden
Hoe vindt u ons?
Praktijkinfo
Kennis/Expertise
Psycholoog

 Huisartsgeneeskunde


Huisartsgeneeskunde

 

Onze huisartsgeneeskunde is algemene, persoonsgerichte
en continue zorg. Wij richten ons op alle klachten, problemen en vragen over gezondheid en ziekte van onze patiënten.
Wij combineren onze medische kennis met de kennis van levensloop en medische voorgeschiedenis van onze patiënten

in de context van hun leef en werkomgeving.
Wij willen als huisarts de constante factor zijn in uw medische zorg in gezondheid en ziekte.

 

HAMEDO  |  info@hamedo.be